ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Студентське життя

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Головними завданнями кафедри є збереження і зміцнення стану здоров’я, підвищення функціональних можливостей організму, виховання у студентів потреби до ведення здорового способу життя.
Керує науково-дослідною роботою кафедри зав. кафедри Сергєєва Тетяна Петрівна.
Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • визначення рівня фізичного здоров’я і функціонального стану студентів основної медичної групи;
  • розробка модельної характеристики різних рівнів фізичного здоров’я студентів основної медичної групи;
  • розробка оптимального режиму фізичних навантажень під час занять фізичними вправами, залежно від рівня фізичного здоров’я студентів;
  • оздоровча спрямованість фізичної культури студентів в умовах ВНЗ;
  • проведення пленарного засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» з обов’язковим включенням практичних доповідей і майстра-класів з різних видів спорту.

За останні 5 років підготовлено та видано в наукових збірниках більше 90 наукових, науково-методичних статей і тез. Підготовлено 13 методичних вказівок для самостійних занять студентів.

В межах НДР проводяться соціологічні дослідження, аналіз фізичної підготовленості студентів, ведеться постійна робота з вдосконалення змісту, методів і форм організації навчального процесу. Щорічно проводиться анкетування і тестування студентів першого і другого курсів.

Аналізуються показники медичних обстежень, функціональних показників фізичного розвитку, медико-педагогічних спостережень і захворюваності.

Робота викладачів кафедри «Комплексний підхід до підвищення рівня фізичного здоров’я студентів – майбутніх фахівців харчових технологій в процесі фізкультурно-оздоровчих занять» стала срібним призером на III Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті».

Науково-дослідною роботою із студентами керує доцент, кандидат наук з фізичної культури і спорту Халайджі Світлана Владиславівна.

Студенти академії беруть участь у Міжнародних студентських форумах, Міжнародних студентських наукових конференціях, конкурсах на кращу студентську науково-дослідну роботу.

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бондарчук Дарія Олександрівна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)