ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Студентське життя

Х  В с е у к р а ї н с ь к а
науково-практична конференція молодих учених та студентів
з міжнародною участю

 “ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ”

5 жовтня – 7 жовтня  2023 року

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний технологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Кананихіна О.М., канд. техн. наук, доцент ОНТУ

Заст. голови – Турпурова Т.М., канд. техн. наук, доцент ОНТУ

Члени оргкомітету:

Агунова Л.В. – канд. техн. наук, доцент, в.о. зав. кафедри ОНТУ

Бурдо О.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. кафедри ОНТУ

Верхівкер Я.Г. – д-р техн. наук, професор

Гаркович О.Л. – канд. біол.наук, доцент, зав. кафедри ОНТУ

Добрянська Н.А. – д-р екон. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Жигунов Д.О. –  д-р техн. наук, професор, зав. кафедри ОНТУ

Коваленко О.О. – д-р техн. наук, ст. наук. співробітник

Макаринська А.В. – д-р техн. наук, доцент, зав. кафедри ОНТУ

Сергеєва Т.П. – зав. кафедри ОНТУ

Cкрипніченко Д.М. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедри ОНТУ

Соловей А.О. – канд. істор. наук, доцент, зав. кафедри ОНТУ

Тележенко Л.М. – д-р техн. наук, професор, зав. кафедри ОНТУ

Тітлов О.С. – д-р техн. наук, професор, зав. кафедри ОНТУ

Ткаченко О.Б. – д-р техн. наук, доцент, зав. кафедри ОНТУ

Орлова С.С. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедри ОНТУ

Лебеденко Т.Є. – д-р техн. наук, професор, зав. кафедри ОНТУ

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні засади здорового способу життя.
 2. Проблеми здорового харчування. Медичні аспекти здорового способу життя молоді.
 3. Технологічні аспекти виробництва харчових продуктів лікувально-оздоровчого напрямку.
 4. Безпека харчових продуктів і товарів.
 5. Безпека зерна та зерновик продуктів.
 6. Виноробство та культура вина.
 7. Вода та сучасні проблеми екології води.
 8. Туризм як здоровий спосіб життя
 9. Екологічні аспекти здорового способу життя.
 10. Інженерні екосистеми. Ресурси та комфорт.
 11. Безпека життя і діяльності молоді.
 12. Еколого-енергетичні аспекти здорового способу життя.
 13. Економічні аспекти формування здорового способу життя.
 14. IT технології у формуванні здорового способу життя молоді.
 15. Роль студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя молоді.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, вул. Канатна, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада університету

(головний корпус, вул. Канатна, 112)

Голова – Новикова Валентина

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)