ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Студентське життя

Молодь, яка навчається в академії, активна і талановита. Для самореалізації, вміння самостійно вирішувати проблеми у нас діє студентське самоврядування. Саме студентський актив є посередником між студентами і керівництвом академії, захищає і відстоює інтереси студентів, пропонує нові ідеї щодо розвитку рідної Alma mater, організації в ньому навчально-виховного процесу, наукової діяльності та допомагає ці ідеї втілювати в життя.

Основним документом студентського самоврядування академії є «Положення про Студентське самоврядування ». Члени студентської ради академії – це справжні патріоти академії, які користуються авторитетом серед студентів та викладачів. Голови студентських рад факультетів беруть активну участь у вирішенні всіх питань. Вони є членами Вченої ради ОНАХТ, рад факультетів, стипендіальної комісії, факультетських комісій з питань стягнень і заохочень.  «Студрадники» вчаться вирішувати всі питання як вмілі керівники і намагаються вірно скоординувати свою роботу, з’єднавши її з успішним навчанням. У цьому їм допомагає керівництво академії (декани, заступники деканів, проректори за різними напрямками). Така робота сприяє придбанню організаторських і управлінських якостей.

Основні напрямки роботи студентської ради академії :

  • захист прав та інтересів студентів;
  • розвиток наукових ініціатив;
  • розвиток творчих талантів;
  • сприяння в забезпеченні правопорядку в академії і гуртожитках;
  • підтримка чистоти в академії і прилеглої до неї території;
  • розвиток спортивно-масової роботи.

Склад Студентської ради

Молодіжний ректор

Бондарчук Дарія

(факультет Менеджменту, маркетингу і логістики)

Заступник молодіжного ректора

Геращенко Олександр

(факультет Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу)

Заступник молодіжного ректора

Новикова Валентина

(факультет Менеджменту, маркетингу і логістики)

Молодіжний проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Пряхіна Поліна

(факультет Технології зерна і зернового бізнесу)

Молодіжний проректор з наукової роботи

Козадаєва Вікторія

(факультет Нафти, газу та екології)

Молодіжний проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Чудік Руслана

(факультет Технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу)

Молодіжний проректор з соціальних питань, оздоровлення і спорту

Носов Артем

(факультет Технології вина та туристичного бізнесу)

Молодіжний проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Саркісян Карина

(факультет Автоматизації та робототехніки)

Молодіжний проректор з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи

Гостев Станіслав

(факультет Низькотемпературної техніки та інженерної механіки)

Молодіжний головний бухгалтер

Волкова Інесса

(факультет Економіки, бізнесу і контролю)

Молодіжний директор науково-технічної бібліотеки

Лоскутова Катерина

(факультет Технології вина та туристичного бізнесу)

Молодіжний керівник навчального відділу

Балан Валерія

(факультет Автоматизації та робототехніки)

Молодіжний керівник відділу громадських зв’язків

Коробєйнікова Ольга

(факультет Економіки, бізнесу і контролю)

Молодіжний редактор газети «Технолог»

Абиєва Жасмін

(факультет Менеджменту, маркетингу і логістики)

Молодіжний директор студентського містечка

Мокан Альбіна

(факультет Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу)

Молодіжний керівник відділу кадрів

Доценко Еміль

(факультет Нафти, газу та екології)

Молодіжний директор навчально-наукового інституту комп’ютерних систем і технологій

Азатханов Арсен

(факультет Комп`ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту)

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бондарчук Дарія Олександрівна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)