ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Студентське життя

Відділ організаційно-виховної роботи

Найважливішою складовою процесу виховання є ретельне вивчення творчого потенціалу студентів, їх сучасних духовних запитів. Реконструкція та розробка Стратегії виховання в ОНТУ будується сьогодні на основі досягнень не тільки вітчизняної і світової культури, а й на основі принципів лідерства та персональної відповідальності.

Основна мета виховної роботи в ОНТУ – підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної Особистості, професійно грамотного Фахівця, який поєднує в собі високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність і фізичну досконалість.

У 2004 році в ОНАХТ було створено відділ організаційно-виховної роботи, який до 2007 року очолювала канд. техн. наук, доцент кафедри біохімії та мікробіології  Кананихіна О.М. З 2008 року по 2011 рік відділом керувала канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри Вищої математики Федченко Ю.С., з  2012  по 2016 рік  – канд. техн. наук, ст. викладач кафедри Технології вина та енології Лозовська Т.С., з  2016 по 2019 рік  –  канд. економ. наук, доцент кафедри обліку та аудиту  Іванченкова Л.В.

З квітня 2019 року відділ очолює канд. техн. наук, доцент  кафедри технології зерна і комбікормів Турпурова Тетяна Михайлівна.

Зав. відділом організаційно-виховної роботи

 ТУРПУРОВА Тетяна Михайлівна
канд. техн. наук, доцент кафедри технології зерна і комбікормів

e-mail: turpurova.tatyana@gmail.com

Інспектор по роботі зі студентами, які мають право на соціальні пільги
ВАСЬКОВСЬКА Катерина Олександрівна

канд. екон. наук, доцент  кафедри обліку та аудиту

e-mail: v.caterin17@gmail.com

Інспектор відділу

МІЛЬЧЕВА Вікторія Василівна

PhD, старший викладач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі

е-mail: milchewa.v@gmail.com

Старший інспектор відділу з питань оздоровлення та лікування

 СИДОРОВА Зінаїда Іванівна
лікар вищої категорії

е-mail: profilak.onapt@gmail.com

Діяльність відділу заснована на широкому залученні викладачів до процесу виховання Особистості. Різноманітні форми і методи роботи спрямовані на розвиток і зміцнення в свідомості студентів духовних якостей, консолідацію суспільства, захист моральних цінностей, сприяння утвердженню соціального оптимізму в світогляді студентів, залучення молоді академії до здорового способу життя, формування фізично здорової та духовно багатої особистості, пропаганду кращих духовних надбань українського народу, відродження національних свят.

Відділ володіє об’єктивною і різноманітною інформацією про духовні потреби студентів. Особливо ретельно вивчаються культурні запити, інтереси молоді в галузі мистецтва, літератури, організація дозвілля, вплив засобів масової комунікації на свідомість студентів, вплив спорту і туризму на стан їх здоров’я.

Діяльність відділу організаційно-виховної роботи спрямована на формування у студентів громадянської свідомості, справедливості, честі, працьовитості, високої моральності, загальної культури, культури поведінки і спілкування.

Відділ спрямовує виховну роботу з таких важливих орієнтирів, як відповідальність за долю країни, готовність до захисту демократичних перетворень в Україні, формування активної позиції студентів, оволодіння ними досвіду ефективного ділового спілкування, підготовку студентів до результативної роботи в ринкових умовах.

Основні завдання відділу:

– планування виховної роботи в академії;
– напрямок роботи відповідних суб’єктів виховного процесу на активну допомогу студентам у формуванні свого життя, поведінки, громадянської позиції;
– робота зі студентами, які мають право на соціальні пільги;
– здійснення контролю роботи деканатів по організації виховної роботи та надання їм практичної допомоги;
– спортивно-масових заходів академії;
– робота студентського самоврядування в гуртожитках, контроль виховної роботи та форм її стимулювання;
– навчання кураторів, здійснення контролю ефективності їх діяльності;
– підготовка методичних рекомендацій на допомогу кураторам і наставникам, студентському активу;
– робота з профілактики правопорушень, алкоголізму, куріння, туберкульозу; наркоманії;
– стимулювання і заохочення у виховній роботі викладачів і студентів;
– проведення науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів з проблем виховної роботи академії;
– вивчення позитивного досвіду культурно-виховної роботи в академії та інших навчальних закладах міста та країни і його поширення.

Відділ організаційно-виховної роботи співпрацює  з:

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бондарчук Дарія Олександрівна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)