ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Студентське життя

Інститут кураторів

Навчальний процес вищої школи нерозривно пов’язаний з виховним. Це єдиний, цілісний організм тих, хто навчає, й тих, хто навчається. Мова йдеться не лише про одержання професійних знань, а й про придбання життєвого досвіду. Тому в навчально-виховному процесі беруть участь всі – і професорсько-викладацький склад, і студенти, і співробітники.

Одним з напрямів виховного процесу в ОНАХТ є кураторська робота, провідниками якої серед студентської молоді є кураторі академічних груп. Метою діяльності кураторів є допомога студентам в адаптації до навчання у вищій школі, виховання всебічно розвинутого спеціаліста з організаторськими властивостями та активною громадянською позицією.

Організовують і координують діяльність кураторів академічних груп старші куратори факультетів. Очолює кураторську роботу в ОНАХТ старший куратор ОНАХТ, який несе відповідальність за її стан і розвиток.

Кураторська робота в ОНАХТ проводиться в відповідності з Концепцією виховної роботи та затвердженим планом за наступними напрямами: патріотична, методична, навчальна, наукова, культурно-масова, організаційна.

Діяльність кураторів регламентовано пакетом методичних розробок:

  • «Положення про Інститут кураторів»
  • «Положення про конкурс «Кращий куратор ОНАХТ»
  • Єдині плани кураторської роботи для кожного курсу.

Патріотичне виховання – найважливіша складова кураторської роботи. Академічні групи разом із своїм куратором відвідують музей історії ОНАХТ, музеї м. Одеси, беруть участь у волонтерському русі, донорському русі, співпрацюють із підшефною школою-інтернатом, беруть участь в організації та проведенні свят, які присвячені знаменним державним датам.

Інститут кураторів академії тісно співпрацює з Інститутом культури ОНАХТ.

Керівний склад Інституту кураторів

Старший куратор академії

МІЛЬЧЕВА Вікторія Василівна

PhD, старший викладач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі

тел. +38093-351-05-56

Е-mail: milchewa.v@gmail.com

Старші куратори факультетів

Факультет технології зерна і зернового бізнесу

ДЕЛІ Ігор Іванович

Завідувач лабораторії кафедри Технологічного обладнання зернових виробництв

тел. 095 080 32 79

E-mail: docentik1985@i.ua

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

ШИШКО Олександр Григорович

доктор історичних наук, доцент кафедри соціології, філософії і права

тел. +380679406495

Е-mail: Shyshko2011@ukr.net

Факультет економіки, бізнесу та контролю

ГРИНКІВ Ольга Володимирівна
викладач кафедри українознавства та лінгводидактики

тел. 067-92-33-959
E-mail: grynkivolga.ukr@gmail.com

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

ДІДУХ Геннадій Васильович

Старший куратор спец. 181 «Харчові технології»

канд. техн. наук, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування 

тел. +380679040608

Е-mail: genad69@gmail.com 

КОВАЛЕНКО Наталія Олександрівна

к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

 

тел. +380980536579

Е-mail: postfornatalia@gmail.com

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

БЕРЕГОВА Ольга Михайлівна
канд. техн. наук, доцент кафедри біоінженерії і води

тел. 093-703-49-25
E-mail: elka_od@ukr.net

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу

ВІКУЛЬ Світлана Іванівна
канд. техн. наук, доцент кафедри харчової хімії та експертизи

тел. 067-955-82-28
E-mail: vizaj_vik@ukr.net

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації

ГУРСЬКИЙ Олександр Олександрович
канд. техн. наук, старший викладач кафедри автоматизації технологічних процесів та робототехнічних систем

тел. 096-375-45-01
E-mail: gurskiya2017@gmail.com

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

БАСОВ Анатолій Михайлович

Викладач-стажист кафедри Кріогенної техніки

Тел. +380631005325

Е-mail: anatolijmikhailovich@gmail.com

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

ЦАПЕНКО Людмила Миколаївна

Старший викладач кафедри Фізичної культури та спорту

Тел. +380679408962

Е-mail: kurator.cyb.sec@gmail.com

Факультет нафти, газу та екології

МАДАНІ  Марія Михайлівна
канд. техн. наук, доцент кафедри екології та природоохоронних технологій 

тел. 063-613-78-67
E-mail: madanikader50@gmail.com

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бондарчук Дарія Олександрівна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)