ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Студентське життя

Інститут культури і мистецтв

Сучасний світ характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням націй, народів, держав, відбувається перехід людства до науково-інформаційних технологій, які в значній мірі ґрунтуються на освітньо-інтелектуальний потенціал населення. У таких умовах формування цілісної особистості, творчо розвиненою індивідуальності в значній мірі реалізується через естетичне виховання та освіту, прилучення людей до скарбниці світової культури і мистецтва.

Для реалізації цих завдань в 1998 році в ОНАХТ почав роботу Інститут культури і мистецтв, головною метою якого є виховання майбутніх фахівців відповідно до вимог сучасного виробництва, знайомство студентів з кращими зразками вітчизняної та світової культури безпосередньо в стінах академії, посилення інтересу до окремих напрямів і проблемам культури, навчання студентів ефективним методам самоосвіти в області мистецтва і культури. З 2006 року до 2018 року Інститут очолював доцент кафедри соціології, філософії та пра-ва Соловей Анатолій Олександрович. З 2018 року Інститут очолює кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Толстих Вікторія Юріївна.

Основні форми роботи Інституту культури і мистецтв

  • цикли лекцій для студентів кожного факультету, що відображають культурні традиції і сучасний стан галузі;
  • семінарські заняття з майбутньої спеціальності, на яких аналізуються проблеми культури управління сучасним підприємством;
  • окремий цикл семінарів присвячених етикету бізнесмена, планування і контролю часу, психології, правовому тренінгу;
  • методичні семінари для кураторів академічних груп, присвячені аспектам виховання;
  • конференції та конкурси, присвячені історії обраної студентами спеціальності;
  • тематичні перегляди художніх та документальних фільмів;
  • відвідування театрів міста;
  • відвідування і безпосередню участь в виставках народної творчості.

Формуванню почуття власної гідності, моральної свободи, здатності самостійно робити моральний вибір відповідають такі форми роботи Інституту культури, як тематичні бесіди, диспути з культури поведінки майбутніх фахівців.

Пошуку конкретних шляхів розвитку культури майбутніх фахівців сприяють правові тренінги, семінари по психології поведінки особистості.

Підвищенню культурного рівня майбутніх фахівців сприяють семінари кураторів академічних груп, на яких обговорюються методичні аспекти вдосконалення виховної роботи та культури спілкування студентів.

Директор Інституту культури і мистецтв

ТОЛСТИХ Вікторія Юріївна

канд. техн. наук, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

тел. 0672825039

E-mail: tolstihvu@gmail.com

Відповідальні за роботу Інституту культури і мистецтва 

Факультет технології зерна і зернового бізнесу

КОЛЕСНИК Володимир Іванович

канд. екон. наук, доцент кафедри управління бізнесом

тел.0971479304

E-mail: brig_od@i.ua

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

БЕЗНІС Поліна Миколаївна

викладач кафедри української та іноземної філології

тел.0661916422

E-mail: polina11000@gmail.com

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу

СМОКОВА Тетяна Миколаївна

ст. викладач кафедри товарознавства та митної справи

тел. 0672915877

E-mail: smokova.tm@gmail.com

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

ЛЯПІНА Олена Василівна

доцент кафедри біоінженерії і води

тел. 0939326903

E-mail: lyappyshka@gmail.com

Факультет автоматизації та роботехніки

РЕВЕНЮК Тетяна Анатоліївна

асистент кафедри електромеханіки, мехатроніки та інженерної графіки           

тел. 0972293784

E-mail: rev-nyuk@ukr.net 

Факультет економіки, бізнесу і контролю

БОТІКА Тетяна Степанівна

канд. істор. наук, доцент кафедри  філософії і права

тел. 0961537682

E-mail: btatiana654@gmail.com

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

ОРЛОВА Вікторія Олександрівна

канд. юрид. наук, доцент кафедри  філософії і права

тел. 0678666833

E-mail: vktorlova@gmail.com

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

ЖИХАРЄВА Наталія Віталіївна

доцент кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря

тел. 0630771257

E-mail: zhikhareva.nata@gmail.com

Факультет нафти, газу та екології

КОНДРАТЕНКО Ірина Петрівна

доцент кафедри екології та природоохоронних технологій

 тел. 0990966010

E-mail: kondranen4co@gmail.com

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

ЛАГОВСЬКА Надія Георгіївна

ст. викладач кафедри фізичної культури та спорту

 

тел. 0674834139

 

E-mail: lagovska.n@gmail.com

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бондарчук Дарія Олександрівна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)